Rudolfův pramen z Mariánských Lázní

Důležité body jeho historie

1815

Město Mariánské Lázně rok před zahájením stáčení do lahví.

Lékař Johan Josef NEHR (1752-1820)

40 let působil v Mariánských Lázních jako lékař, sledoval a katalogizoval účinky léčivých pramenů. Je nazýván "otec Mariánských Lázní".

1841 - 1910

Návštěvy anglického krále Edvarda VII. a založení královského golfového klubu.

1888

Byla postavena neobarokní litinová kolonáda, vyrobená ve slévárnách Blansko.

1900

Lesní pramen

Marienbader elegie, J. W. Goethe

Johann Wolfgang Goethe - německý básník, prozaik, dramatik a politik navštívil město Mariánské Lázně celkem čtyřikrát v letech 1820 – 1823. V roce 1821 se zde seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow. Roku 1823 pobýval v domě „U Zlatého hroznu“, ve kterém se dnes nachází Městské muzeum. Při svém posledním pobytu básník žádá o ruku Ulriky, ta ho však odmítá. Goethe odjíždí z Mariánských Lázní a svou bolest z nenaplněné lásky zachycuje v básni „Marienbader elegie“.

1910

Anglický král Edward IIV. při jedné ze svých návštěv v Mariánských Lázních. Zde vystupoval rád anonymně pod jménem "vévoda z Lancasteru". Brzy však byla jeho totožnost všeobecně známá.

Více zde.

1904

Setkání mocnářů

Dne 16. 8. 1904 zde došlo k přátelskému setkání anglického krále Edwarda VII. s rakouským císařem Františkem Josefem I. Město u této příležitosti připravilo velkolepou výzdobu – celá Hlavní třída byla od hlavní železniční stanice bohatě zdobena květinami a girlandami. Před vilou Luginsland, kde byl císař ubytován, byl vídeňským architektem Arnoldem Heymannem postaven mohutný pavilon se čtyřmetrovou imitací císařské koruny.
Setkání doprovázely mohutné oslavy. Císař v rakouské maršálské uniformě a král v uniformě anglického námořnictva podnikli okružní jízdu městem, kterou zakončili slavnostní večeří v hotelu Weimar.

1904

Návštěva mocnáře

1950

Rozvoj lázeňství v padesátých letech dvacátého století

2014

Zpívající fontána, dominanta nočních Mariánských Lázní

2015

Výročí 200 let stáčení Mariánskolázeňských pramenů

2016

Výročí 200 let stáčení Mariánskolázeňských pramenů

2018

Rekonstukce stáčírny a přilehlého areálu společností BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

2019

Cena Ministerstva průmyslu pro BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. za obnovu areálu stáčírny v Mariánských Lázních. "Podnikatelský projekt roku" v oboru NEMOVITOSTI.

2020

Moderní stáčírna BHMW a.s. certifikovaná pro nejnáročnější světové trhy.