RUDOLFŮV PRAMEN z Mariánských Lázní

Rudolfův pramen je základní léčivý pramen lázeňského města Mariánské Lázně, které je členem Great Spa Towns in Europe. Je to pramen silně mineralizovaný, přirozeně nasycený kysličníkem uhličitým, se zvýšeným obsahem železa, vápníku (kalcia) a kyseliny křemičité. Tato mineralizace způsobuje typický sediment a zabarvení pramene.

Rudolfův pramen  obsahuje doporučené množství vápenatých, hořečnatých a hydrogenuhličitanových iontů. Vzhledem ke svému složení má ověřené účinky při pitných kúrách.

Pitná kúra Rudolfův pramen patří k tradiční lázeňské léčbě. Z terapeutického hlediska jsou u Rudolfova pramene důležité vzájemné poměry hlavních iontů. Ty ovlivňují reakci moči a mají žádoucí efekt pro navození zvýšené diurézy. Účinná je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty. Užívá se také jako zdroj železa a vápníku (kalcia) při jeho nedostatku v těle.

Rudolfův pramen užití

Alkalické pH Rudolfova pramene ovlivňuje pH moči a hodnoty urolithiázy. Také hořčík má svůj význam při léčbě kalciové urolithiázy.

Vzhledem k tomu, že u těchto většinou chronických chorob, jsou tyto potřeby pacientů dlouhodobé, je mimořádně důležitá otázka dostupnosti pramene bez časového nebo místopisného omezení.

Příznivých účinků lze po ukončení lázeňské léčby dosáhnout na základě užívání lahvovaného Rudolfova pramene dostupného v obchodech a lékárnách.

Rudolfův pramen – analýza

Zdroj BJ37 – “Rudolfův pramen”
Provedly RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 16.9.2019

Kationty mg/l Anionty mg/l
Na+ 86,1 HCO3 1 590
Ca2+ 282 F <0,07
Mg2+ 138 Cl 42,7
Fe2+ 14,1 SO42- 118
Mn2+ 0,55 Br 0,075
Li+ 0,335 I 0,004
Nedisociované součásti mg/l
H2SiO3 114
Přirozené CO2 2 350
Celková mineralizace 2 398
pH 6,16
Osmotický tlak 119 kPa

AQUA ENVIRO

Odborný dohled nad jímáním zdroje www.aquaenviro.cz