RUDOLFŮV PRAMEN z Mariánských Lázní

Rudolfův pramen je základní léčivý pramen lázeňského města Mariánské Lázně, které je členem Great Spa Towns in Europe. Je to pramen silně mineralizovaný, přirozeně nasycený kysličníkem uhličitým, se zvýšeným obsahem železa, vápníku (kalcia) a kyseliny křemičité. Rudolfův pramen obsahuje doporučené množství vápenatých, hořečnatých a hydrogenuhličitanových iontů. Vzhledem ke svému složení má ověřené účinky při pitných kúrách.

Pro Rudolfův pramen je typický sediment a zabarvení pramene, který je přirozeným jevem a nikterak neovlivňuje jeho kvalitu.

Pitná kúra Rudolfův pramen patří k tradiční lázeňské léčbě. Z terapeutického hlediska jsou u Rudolfova pramene důležité vzájemné poměry hlavních iontů. Ty ovlivňují reakci moči a mají žádoucí efekt pro navození zvýšené diurézy. Účinná je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty. Užívá se také jako zdroj železa a vápníku (kalcia) při jeho nedostatku v těle.Rudolfův pramen – užití

Alkalické pH Rudolfova pramene ovlivňuje pH moči a hodnoty urolithiázy. Také hořčík má svůj význam při léčbě kalciové urolithiázy.

Rudolfův pramen se používá též pro navození zvýšené diurézy (vylučování moči), při kterém dochází k mechanickému vyplavovaní drobnějších kaménků. Zvýšená diuréza též příznivě ovlivňuje vylučování choroboplodných bakterií při zánětech močového měchýře.

Vzhledem k tomu, že u těchto většinou chronických chorob, jsou tyto potřeby pacientů dlouhodobé, je mimořádně důležitá otázka dostupnosti pramene i mimo lázeňské zařízení v lahvích.

Příznivých účinků lze proto dosáhnout na základě užívání lahvovaného Rudolfova pramene i po ukončení lázeňské léčby. Lahvovaný Rudolfův pramen je dostupný na volném trhu, e-shopech a v lékárnách.

 

Rudolfův pramen – analýza

Zdroj BJ37 – “Rudolfův pramen”
Provedly RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 16.9.2019

Kationty mg/l Anionty mg/l
Na+ 86,1 HCO3 1 590
Ca2+ 282 F <0,07
Mg2+ 138 Cl 42,7
Fe2+ 14,1 SO42- 118
Mn2+ 0,55 Br 0,075
Li+ 0,335 I 0,004
Nedisociované součásti mg/l
H2SiO3 114
Přirozené CO2 2 350
Celková mineralizace 2 398
pH 6,16
Osmotický tlak 119 kPa

AQUA ENVIRO

Odborný dohled nad jímáním zdroje www.aquaenviro.cz