RUDOLFŮV PRAMEN

Rudolfův pramen je základní léčivý pramen Mariánských Lázní. Je to pramen silně mineralizovaný, přirozeně nasycený kysličníkem uhličitým, se zvýšeným obsahem železa, vápníku (kalcia) a kyseliny křemičité. Obsahuje doporučené množství vápenatých, hořečnatých a hydrogenuhličitanových iontů. Vzhledem ke svému složení má ověřené účinky při pitných kúrách.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pitná kúra Rudolfův pramen patří k tradiční lázeňské léčbě. Z terapeutického hlediska je u Rudolfova pramene důležité vzájemné poměry hlavních iontů. Ty ovlivňují reakci moči a mají žádoucí vliv u pacientů s  potřebou navození zvýšené diurézy. Účinná je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty. Užívá se také jako zdroj železa a vápníku (kalcia) při jeho nedostatku v těle.

Rudolfův pramen – pitná kúra

Alkalické pH Rudolfova pramene ovlivňuje pH moči a hodnoty urolithiázy. Také hořčík má svůj význam při léčbě kalciové urolithiázy.

Vzhledem k tomu, že u těchto většinou chronických chorob, jsou tyto potřeby pacientů dlouhodobé, je mimořádně důležitá otázka dostupnosti pramene bez časového nebo místopisného omezení.

Příznivých účinků lze po ukončení lázeňské léčby dosáhnout na základě užívání lahvovaného Rudolfova pramenedostupného v obchodech a lékárnách.

Rudolfův pramen – analýza

Provedly RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 16.9.2019

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 86,1 Hydrogenuhličitan HCO3 1590
Vápník Ca2+ 282 Fluorid F <0,07
Hořčík Mg2+ 138 Chlorid Cl 42,7
Železo Fe2+ 14,1 Síran SO42- 118
Mangan Mn2+ 0,55 Bromid Br 0,041
Lithium Li+ 0,278 Jodid I 0,004
Nedisociované součásti mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 109
Přirozené CO2 2010
Celková mineralizace 1933
pH při 10 °C 6,19
Osmotický tlak 95 kPa

AQUA ENVIRO

Odborný dohled nad jímáním zdroje www.aquaenviro.cz