Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 93,6 Hydrogenuhličitan HCO3 1600
Vápník Ca2+ 279 Fluorid F <0,05
Hořčík Mg2+ 143 Chlorid Cl 39,3
Železo Fe2+ 13,7 Síran SO42- 149
Mangan Mn2+ 0,59 Bromid Br 0,12
Lithium Li+ 0,38 Jodid I 0,005

Nedisociované součásti Rudolfova pramene mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 122
Přirozené CO2 2370
Celková mineralizace Rudolfova pramene 2413
pH Rudolfova pramene při 10 °C 6,15
Osmotický tlak Rudolfova pramene 120 kPa

Výtěžek ze zdroje je prostý mikrobiologického a chemického znečištění. Přírodní, silně mineralizovaná voda, chemického typu HCO3 – Ca,Mg, uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, studená, hypotonická. Během skladování se usazuje okrový sediment.

RL PLZ Karlovy Vary, 11. 07. 2014

Všechny výše použité údaje jsou v souladu s komplexní analýzou BJ 36 a BJ 37, Rudolfův pramen.