Rudolfův pramen

Základní pramen Mariánských Lázní, užívaný při pitných kúrách při zánětech ledvin a močových cest, tvorbě kaménků, léčbě pooperačních stavů, dny, metabolických poruch, osteoporóze i obezitě.

Marienbad
RUDOLF Natural Mineral Water

Marienbad’s (Marianske Lazne’s) fames as a spa destination for the treatment of urinary tract diseases is because of the Rudolf Spring (Rudolfův). This water can be drunk directly from the wooden pavilion but the water is also stored and pumped to the spa drinking pavilion on the Colonnade and to the our water bottling facility. The Rudolf Natural Mineral Water (Rudolfův Pramen) is used in drinking therapies in hydromineral establishments in many Marienbad’s Spa Houses.

Pitná kúra mariánskolázeňským Rudolfovým pramenem patří u urologických a neurologických onemocnění k tradiční lázeňské léčbě. Z terapeutického hlediska je u Rudolfova pramene důležitá koncentrace a vzájemné poměry hlavních iontů, které ovlivňují reakci moči a mají žádoucí vliv u pacientů s  potřebou navození zvýšené diurézy. Důležitá je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty.

Rudolf spring

You will find Rudolf Spring in the Rudolf Spring Pavilion in Úšovice and in the Cross Spring Pavilion on the colonnade. The spring produces an entirely unique mineral water. It is well-known that Rudolf Spring is mainly used for inflammatory diseases of the urinary tract. The water from the spring contains a large amount of calcium and magnesium, but very little sodium. This water is ideal for treating older clients because the high calcium content acts favourably against osteoporosis. Magnesium is excellent for the work of nerve cells, heart cells and muscle cells and is a natural antioxidant. The low content of sodium is beneficial as a result of the fact that it does not retain water in the body. The water from Rudolf Spring was mostly prescribed in the past for diseases of the kidneys.

Analýza Rudolfova pramene

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 93,6 Hydrogenuhličitan HCO3 1600
Vápník Ca2+ 279 Fluorid F <0,05
Hořčík Mg2+ 143 Chlorid Cl 39,3
Železo Fe2+ 13,7 Síran SO42- 149
Mangan Mn2+ 0,59 Bromid Br 0,12
Lithium Li+ 0,38 Jodid I 0,005

Nedisociované součásti Rudolfova pramene mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 122
Přirozené CO2 2370
Celková mineralizace Rudolfova pramene 2413
pH Rudolfova pramene při 10 °C 6,15
Osmotický tlak Rudolfova pramene 120 kPa

Prodejci

Distribuce

Lékárny

Dr. Max

Obchody