Mariánskolázeňský
RUDOLFŮV PRAMEN

Rudolfův pramen je základní mariánskolázeňský léčivý pramen, silně mineralizovaný, přirozeně perlivý, se zvýšeným obsahem železa, vápníku (kalcia) a kyseliny křemičité. Obsahuje doporučené množství vápenatých, hořečnatých a hydrogenuhličitanových iontů. Vzhledem ke svému složení má ověřené účinky.
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pitná kúra Rudolfovým pramenem patří u urologických a neurologických onemocnění k tradiční lázeňské léčbě. Z terapeutického hlediska je u Rudolfova pramene důležitá koncentrace a vzájemné poměry hlavních iontů, které ovlivňují reakci moči a mají žádoucí vliv u pacientů s  potřebou navození zvýšené diurézy. Důležitá je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty. Užívá se také jako zdroj železa a vápníku (kalcia).

Pitná kúra Rudolfův pramen

Alkalické pH Rudolfova pramene ovlivňuje pH moči a hodnoty urolithiázy. Také hořčík má svůj význam při léčbě kalciové urolithiázy.

Vzhledem k tomu, že u těchto většinou chronických chorob, jsou tyto potřeby pacientů dlouhodobé, je mimořádně důležitá otázka dostupnosti pramene bez časového nebo místopisného omezení.

Příznivých účinků lze po ukončení lázeňské léčby dosáhnout na základě užívání baleného Rudolfova pramene.

Analýza Rudolfovo pramene

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 93,6 Hydrogenuhličitan HCO3 1600
Vápník Ca2+ 279 Fluorid F <0,05
Hořčík Mg2+ 143 Chlorid Cl 39,3
Železo Fe2+ 13,7 Síran SO42- 149
Mangan Mn2+ 0,59 Bromid Br 0,12
Lithium Li+ 0,38 Jodid I 0,005
Nedisociované součásti Rudolfova pramene mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 122
Přirozené CO2 2370
Celková mineralizace Rudolfova pramene 2413
pH Rudolfova pramene při 10 °C 6,15
Osmotický tlak Rudolfova pramene 120 kPa

AQUA ENVIRO

Odborný dohled nad jímáním zdroje www.aquaenviro.cz